¤ Strona g?�wna
¤ Szukaj
¤ Archiwum
¤ Hosting
¤ Kontakt
¤ Forum
¤ Og�lnie
¤ Solucja
¤ Misje SP
¤ Wyspy
¤ Bohaterowie
¤ Cytaty
¤ Pojazdy
¤ Galeria
¤ Kody
¤ Wymagania
¤ Og�lnie
¤ Solucja
¤ Bohaterowie
¤ Wyspa
¤ Pojazdy
¤ Galeria
¤ Og�lnie
¤ Galeria
¤ Og�lnie
¤ Galeria
¤ Og�lnie
¤ Galeria
¤ Wymagania
¤ Og�lnie
¤ Galeria
¤ Podstawy
¤ Tryby
¤ Serwery PL
¤ Klany PL
¤ Podstawy
¤ Zako?czenia
¤ Briefing
¤ Overview
¤ FAQ
¤ Pojazdy
¤ Jednostki
¤ Bro?
¤ Obiekty
¤ Misje
¤ Kampanie
¤ Dema
¤ Misje do dema
¤ Patche
¤ Programy
¤ Wyspy
¤ Pozosta?e


 
Trailer Operation Flashpoint 2
data: 13.07.2008 ¤ 13:02 ¤ autor: fifi ¤ komentarze: 5
Niedawno temu Codemasters wyda?o drugi trailer z nast?pcy Operation Flashpoint. Oto on:?r�d?o: Oficjalna strona Operation Flashpoint 2
Finalna wersja Starship pack 7
data: 09.12.2007 ¤ 12:24 ¤ autor: fifi ¤ komentarze: 0
CJ poinformowa? na OFP.info o wydaniu finalnej (5.0) wersji jego Starship Pack 7.

Nowo?ci:
Nowe statki
Nowe tekstury
Nowe kolory oznakowa?
Nowe jednostki
Nowe my?liwce

Ponadto:
Wi?kszo?? statk�w wymga tekstur z fregaty M1SF
Wszystkie funkcje dzia?aj? dobrze na ofp i resistance od 1.20 do 1.96, testowano na 1.20, 1.91, i 1.96
Wszystkie statki maj? indywidualne i unikalne uzbrojenie
Wszystkie statki maj? mostek
Mog? transportowa? od 25 do 50 cz?onk�w za?ogi
Wszystkie jednostki piechoty nie wymagaj? innych addon�w
Lepszy model lotu
Wszystkie stare statki zosta?y zmodyfikowane i zfinalizowane
Nowe kolory laser�w

(10,8 MB)

?r�d?o: OFP.info
Farmland MOD v2.0
data: 23.11.2007 ¤ 15:13 ¤ autor: Red ¤ komentarze: 0
Mig wyda? now? wersj? swojego znanego modu Farmland. W jego sk?ad wchodzi ca?kiem nowa wyspa i obiekty, takie jak np. budynki. Z najciekawszych miejsc na wyspie nale?y wymieni? miasto Snakeville, lotnisko oraz mokrad?a (cho? te, jak zaznaczy? autor, nie "dzia?aj?" jeszcze w pe?ni poprawnie).Farmland MOD v2.0 @ OFP.info - 12,71 MB

?r�d?o: OFP.info
Samurai Pack v2 wydany
data: 11.11.2007 ¤ 15:55 ¤ autor: Red ¤ komentarze: 0
Ksatryia uko?czy? prace nad now? wersj? swojego dodatku Samurai Pack. Paczka wprowadza nowe uzbrojenie, jednostki oraz wysp? z nowymi obiektami. Dodatkowo, autor do??cza kampani? oraz trzy misje demo. Aby dodatek zadzia?a? poprawnie, trzeba odinstalowa? jego poprzedni? wersj?.
Samurai Pack - ?o?nierze @ OFP.info - 5,84 MB
Samurai Pack - Wyspa i kawaleria @ OFP.info - 5,38 MB
Samurai Pack - Kampania i misje @ OFP.info - 3,07 MB

?r�d?o: OFP.info
Ira?ski F-5
data: 01.11.2007 ¤ 13:52 ¤ autor: Red ¤ komentarze: 0
Renton wyda? samolot F-5 (autorstwa Footmunch'a) w barwach Ira?skich.Iranian F-5 @ OFP.info - 1,53 MB

?r�d?o: OFP.info
KC-10A Extender
data: 28.10.2007 ¤ 12:27 ¤ autor: Red ¤ komentarze: 0
McRee wyda? sw�j nieuko?czony jeszcze samolot KC-10A Extender na forum OFP.info. Jest to jedyny, jak na razie, addon powietrznego tankowca z dzia?aj?cymi skryptami.KC-10A @ OFP.info - 3,5 MB

?r�d?o: OFP.info
Nowa sekcja - Armed Assault - otwarta!
data: 28.10.2007 ¤ 11:12 ¤ autor: Red ¤ komentarze: 1
Mamy zaszczyt poinformowa?, ?e serwis OFP.pl otworzy? now? sekcj? po?wi?con? Armed Assault. Znajdziecie tam aktualne informacje ze ?wiata ArmA oraz ArmA II. Serdecznie zapraszamy!(kliknij na logo, aby wej??)
Vietnam The Experience
data: 26.06.2007 ¤ 18:31 ¤ autor: Killer ¤ komentarze: 0
Ekipa modu Vietnam The Experience (VTE) wyda?a go dzi? w wersji 0.4. Wi?cej informacji znajdziecie na forum modu.VTE @ OFP.info (428MB)

?r�d?o: OFP.info
Earth Works and Other Objects
data: 06.06.2007 ¤ 20:22 ¤ autor: fifi ¤ komentarze: 0
Nik znany r�wnie? jako Popka wyda? na forum BI paczke addon�w o nazwie Earth Works and Other Objects, tzn. Nasypy i inne obiekty.

W sk?ad paczki wchodz?:
- 7 r�?nych modeli nasyp�w
- 5 r�?nych modeli spalonych drzew
- 2 wersje lej�w po wybuchach
- Stara, zniszczona ci??ar�wka
?r�d?o: OFP.info
AZW 1.1
data: 03.06.2007 ¤ 17:56 ¤ autor: Killer ¤ komentarze: 0
kalasnikov471 wyda? now? wersje wyspy AZW. Wi?cej informacji na forum OFP.info.
?r�d?o: OFP.info
OFP Healer 2.0
data: 21.04.2007 ¤ 12:03 ¤ autor: fifi ¤ komentarze: 0
Dzisiaj SMBW wyda?o now?, i prawdopodobnie finaln? wersje popularnego programu OFP Healer. Podmienia on wadliwe pliki odpowiedzialne za problemy z ofp, na te bez b??d�w. Aktualizuje on r�wnie? ofp do wersji 1.96. Wersja 2.0 programu cechuje si? zupe?nie nowym interfejsem u?ytkownika, oraz wi?ksz? skuteczno?ci?. Jest ona tak?e kompatybilna ze wszystkimi poprzednimi wersjami. Aby pobra? OFP Healer 2.0, kliknij na poni?szy obrazek:

Falklands mod wydany!
data: 06.04.2007 ¤ 12:27 ¤ autor: fifi ¤ komentarze: 1
Zesp�? 1982: Flashpoint in the Falklands po 5 latach pracy wyda? pierwsz? (1.0) wersj? swojego moda o wojnie na Falklandach. Poni?ej screeny:Pliki do pobrania znajdziecie na stronie modu.
FFUR 2007 wydany!
data: 30.12.2006 ¤ 18:06 ¤ autor: zGuba ¤ komentarze: 0
Thunderbird84 udost?pni? spo?eczno?ci OFP ostatni? ods?on? modu FFUR - na ten temat mo?emy poczyta? m.in. na forum BIS.

Najwa?niejsze zalety FFUR 2007:
- Ca?kowita zgodno?? z serwerem dedykowanym OFP i mo?liwo?? gry online na serwerze z FFUR,
- Naprawiono wszystkie b??dy znane z poprzednich wersji,
- Zoptymalizowane, od?wie?one efekty, z kt�rych wiele pochodzi z modu SLX (znalaz?y si? w FFUR dzi?ki Solusowi),
- Mo?na teraz gra? z FFUR bez wi?kszych lag�w na s?abszych komputerach (obni?ono doln? granic? szybko?ci CPU z 2 do 1.3 GHz),
- Zmiany modeli jednostek, m. in. nowi Amerykanie w mundurach ACU autorstwa CameronMcDonalda i Rosjanie od Red Hammer Studio,
- realistyczne i autentyczne efekty d?wi?kowe

Jako cz?onkowi zespo?u FFUR pozostaje mi ?yczy? Wam mi?ej gry :-)

Instalator FFUR 2007 1.0 @ OFP.info - 486.4 MB

Patch FFUR 2007 1.01 @ OFP.info - 9.05 MB


?r�d?o: Forum BIS
PAS UAZ-469
data: 30.12.2006 ¤ 17:33 ¤ autor: zGuba ¤ komentarze: 0
The Sun opublikowa? na forum BIS paczk? ?adnych UAZ-�w. Moim zdaniem s? lepsze od tych z CSLA, je?li przymkn?? oko na kilka drobnych bug�w (The Sun obieca? je naprawi? w nast?pnej wersji addonu).

Kilka screen�w:
Oce?cie je sami - zapraszam do ?ci?gni?cia!

PAS UAZ-469 @ OFP.info - 5.5MB


?r�d?o: ofp.info
zGuba's OFP Music Replacement 2
data: 14.11.2006 ¤ 17:57 ¤ autor: zGuba ¤ komentarze: 0
Oto druga ju? paczka mojej muzyki, pierwotnie mia?a by? ona integraln? cz??ci? FFUR2006 2.5; niestety awaria komputera spowodowa?a "przesuni?cie uploadingu w czasie". Teraz mo?ecie pobra? osobny plik.

Kliknij na obrazek aby pobra? paczk? (do umieszczenia w folderze modu\Dta).


OFPMR2.01.zip - 77.0 MB

Przeniesiony na OFP.pl!

Zapraszam do komentowania!

© 2024 OFP.pl, All Rights Reserved
Site by F.C.