¤ Strona g?�wna
¤ Szukaj
¤ Archiwum
¤ Hosting
¤ Kontakt
¤ Forum
¤ Og�lnie
¤ Solucja
¤ Misje SP
¤ Wyspy
¤ Bohaterowie
¤ Cytaty
¤ Pojazdy
¤ Galeria
¤ Kody
¤ Wymagania
¤ Og�lnie
¤ Solucja
¤ Bohaterowie
¤ Wyspa
¤ Pojazdy
¤ Galeria
¤ Og�lnie
¤ Galeria
¤ Og�lnie
¤ Galeria
¤ Og�lnie
¤ Galeria
¤ Wymagania
¤ Og�lnie
¤ Galeria
¤ Podstawy
¤ Tryby
¤ Serwery PL
¤ Klany PL
¤ Podstawy
¤ Zako?czenia
¤ Briefing
¤ Overview
¤ FAQ
¤ Pojazdy
¤ Jednostki
¤ Bro?
¤ Obiekty
¤ Misje
¤ Kampanie
¤ Dema
¤ Misje do dema
¤ Patche
¤ Programy
¤ Wyspy
¤ Pozosta?e


 
Zako?czenia
data: 25.01.2006 ¤ 09:45 ¤ autor: fifi
Zako?czenie po ?mierci jednostki:
Wstawiamy wyzwalacz, w polu "Warunek" wpisujemy not (alive nazwajednostki), w polu "Typ" wybieramy zako?czenie cz.1
Po ?mierci jednostki o nazwie "nazwajednostki" misja zako?czy si?

Zako?czenie po ?mierciu kilku jednostek:
Wstawiamy wyzwalacz, w polu "Warunek" wpisujemy not (alive nazwajednostki1) and not (alive nazwajednostki2), powtarzamy komende "and not(alive nazwajednostki)" dla ka?dej jednostki, kt�rych ?mier? ma spowodowa? zako?czenie misji. W polu "Typ" wybieramy zako?czenie cz.1

Zako?czenie po dotarciu do jakiego? miejsca
Wstawiamy wyzwalacz, w polach "o? a" i "o? b" wpisujemy liczby proporcjonalne do wieloko?ci wyzwalacza. Nast?pnie wybieramy typ wyzwalacza czyli zako?czenie cz.1). Na ko?cu po naci?ni?ciu F2 ??czymy lini? wyzwalacz z jednostk? kt�ra ma go aktywowa? albo wybieramy inn? opcje w polu "Aktywacja". Misja zako?czy si? po dotarciu w obr?b wyzwalacza okre?lonych jednostek.

Je?eli robisz misje do nieliniowej kampanii, to mo?esz zrobi? kilka zako?cze? (wtedy w wyzwalaczu ka?dego z nich wybierasz zako?czenie cz. od 1 do 6).

© 2024 OFP.pl, All Rights Reserved
Site by F.C.