¤ Strona g?�wna
¤ Szukaj
¤ Archiwum
¤ Hosting
¤ Kontakt
¤ Forum
¤ Og�lnie
¤ Solucja
¤ Misje SP
¤ Wyspy
¤ Bohaterowie
¤ Cytaty
¤ Pojazdy
¤ Galeria
¤ Kody
¤ Wymagania
¤ Og�lnie
¤ Solucja
¤ Bohaterowie
¤ Wyspa
¤ Pojazdy
¤ Galeria
¤ Og�lnie
¤ Galeria
¤ Og�lnie
¤ Galeria
¤ Og�lnie
¤ Galeria
¤ Wymagania
¤ Og�lnie
¤ Galeria
¤ Podstawy
¤ Tryby
¤ Serwery PL
¤ Klany PL
¤ Podstawy
¤ Zako?czenia
¤ Briefing
¤ Overview
¤ FAQ
¤ Pojazdy
¤ Jednostki
¤ Bro?
¤ Obiekty
¤ Misje
¤ Kampanie
¤ Dema
¤ Misje do dema
¤ Patche
¤ Programy
¤ Wyspy
¤ Pozosta?e


 
Wyspy
data: 25.01.2006 ¤ 10:20 ¤ autor: fifi

Everon - t? wyspe najecha?y wojska genera?a Guby, znajduj? si? na niej cztery bazy wojskowe i lotnisko. Na po?udniowym jej kra?cu znajduj? si? ruiny zamku - siedziba partyzant�w. Szczeg�lnie malownicza jest dolina St.Pierre, otoczona z wschodu i zachodu g�rami, i morzem od po?udnia. Odpowiednikiem Everon w realnym ?wiecie jest chorwacka wyspa Krk na Morzu Adriatyckim.


Malden - pierwsza wyspa jak? mamy okazje odwiedzi? podczas kampanii cold war crisis. Na wyspie po?o?one jest kilkana?cie niewielkich wiosek. Na p�?nocnym wschodzie wyspy znajduje si? lotnisko, a na samym p�?nocnym kra?cu wielka piasczaysta pla?a. Na zachodzie jest kilka wysokich g�r, i zatoka z bardzo stromymi brzegami. Obok malden jest druga, mniejsza wysepka, na kt�rej znajduje si? ameryka?ska baza wojskowa. Panuje tu ?r�dziemnomorski klimat, odpowiednikiem tej?e wyspy w realnym ?wiecie jest grecka wyspa Levkas na Morzu Jo?skim.


Kolgujev - wyspa nale??ca do ZSRR, wszystkie wioski znajduj?ce si? na niej s? zniszczone, natomiast jest tu bardzo du?o obiekt�w wojskowych (lotniska niestety nie ma). Wyspa pocz?tkowo wydaje si? by? ponura i okropna, ale z czasem gdy lepiej j? poznamy, ju? nie robi takiego wra?enia. Odpowiednikiem Kolgujev w realnym ?wiecie jest wyspa Teneryfa le??ca na Atlantyku. Ale zimny Kolgujev i gor?c? Teneryfe, opr�cz kszta?tu nie ??czy nic.


Desert Island - wyspa r�?ni si? od innych tym, ?e programi?ci ofp nie zrobili na niej ?adnej misji, a znale?? si? na niej mo?emy jedynie otwieraj?c j? w edytorze misji, albo ?ciagnaj?c jak?? nieoficjaln? misje (kt�rej akcja rozgrywa si? na di oczywi?cie). Wyspa jest w 100% pustynna (desert=pustynia), krajobraz nieco urazmaica kilka wzg�rz w p�?nocnej cz??ci wyspy. Nie znajdziemy tutaj ?adnych budynk�w ani dr�g. Wsz?dzie piasek. Desert Island le?y prawdopodobnie gdzie? w pobli?u Malden.

© 2024 OFP.pl, All Rights Reserved
Site by F.C.