¤ Strona g?�wna
¤ Szukaj
¤ Archiwum
¤ Hosting
¤ Kontakt
¤ Forum
¤ Og�lnie
¤ Solucja
¤ Misje SP
¤ Wyspy
¤ Bohaterowie
¤ Cytaty
¤ Pojazdy
¤ Galeria
¤ Kody
¤ Wymagania
¤ Og�lnie
¤ Solucja
¤ Bohaterowie
¤ Wyspa
¤ Pojazdy
¤ Galeria
¤ Og�lnie
¤ Galeria
¤ Og�lnie
¤ Galeria
¤ Og�lnie
¤ Galeria
¤ Wymagania
¤ Og�lnie
¤ Galeria
¤ Podstawy
¤ Tryby
¤ Serwery PL
¤ Klany PL
¤ Podstawy
¤ Zako?czenia
¤ Briefing
¤ Overview
¤ FAQ
¤ Pojazdy
¤ Jednostki
¤ Bro?
¤ Obiekty
¤ Misje
¤ Kampanie
¤ Dema
¤ Misje do dema
¤ Patche
¤ Programy
¤ Wyspy
¤ Pozosta?e


 
Wyspa
data: 25.01.2006 ¤ 10:30 ¤ autor: fifi

Nogova - wyspa, kt�ra pojawi?a si? dopiero w dodatku resistance. Z pewno?ci? najbardziej r�?noroda spo?pr�d oficjalnych wysp. Na po?udniowym zachodzie znajduje si? pustynia, a po?r�d niej lotnisko. Na drugim kra?cu natomiast znajduj? si? wysokie g�ry. Stolic? wyspy jest urocze miasteczko Lipany, czyli kilkana?cie dom�w, kilka kamienic i rynek. Najwi?ksze miasto - Petrovice to przyk?ad komunistycznego budownictwa w latach 80. Na zachodzie od miasta znajduje si? pustynia, na wschodzie za? du?e jezioro. ?rodkow? cz??? wyspy przecina zatoka, przez kt�ra przebiega jeden z dw�ch most�w. Na p�?noc od wyspy po?o?one s? dwie niewielkie wyspy po??czone mostem. Na jednej z nich znajduje si? lotnisko. Nogova jest ca?kowicie zdemilitaryzowana (tzn. nie znajdziemy na niej ?adnych obiekt�w wojskowych).

© 2024 OFP.pl, All Rights Reserved
Site by F.C.