¤ Strona g?�wna
¤ Szukaj
¤ Archiwum
¤ Hosting
¤ Kontakt
¤ Forum
¤ Og�lnie
¤ Solucja
¤ Misje SP
¤ Wyspy
¤ Bohaterowie
¤ Cytaty
¤ Pojazdy
¤ Galeria
¤ Kody
¤ Wymagania
¤ Og�lnie
¤ Solucja
¤ Bohaterowie
¤ Wyspa
¤ Pojazdy
¤ Galeria
¤ Og�lnie
¤ Galeria
¤ Og�lnie
¤ Galeria
¤ Og�lnie
¤ Galeria
¤ Wymagania
¤ Og�lnie
¤ Galeria
¤ Podstawy
¤ Tryby
¤ Serwery PL
¤ Klany PL
¤ Podstawy
¤ Zako?czenia
¤ Briefing
¤ Overview
¤ FAQ
¤ Pojazdy
¤ Jednostki
¤ Bro?
¤ Obiekty
¤ Misje
¤ Kampanie
¤ Dema
¤ Misje do dema
¤ Patche
¤ Programy
¤ Wyspy
¤ Pozosta?e


 
Og�lnie
data: 22.01.2006 ¤ 08:37 ¤ autor: fifi
Dodatek resistance, jak ju? z samego tytu?u wynika, pozwoli nam prze?y? przygod? jako jeden z partyzant�w, walcz?cych o wolno?? swojej ojczyzny. Kampania resistance dzieje si? wcze?niej ni? kampania cwc, a wi?c nie zdziwcie si?, ?e Guba nie jest genera?em, tylko pu?kownikiem. Wcielamy si? w posta? maj.Victora Troski z si? specjalnych, kt�ry zm?czony ci?g?ym wojowaniem posanawi? osi??? na stare lata w jakim? spokojnym miejscu. To miejse (wyspa Nogova) w ci?gu jednego dnia przemieni?o si? piek?o. Komunistyczna armia pod dow�dztwem Aleksieja Guby najecha?a t? woln? republike, aby wprowadzi? w?asne komunistyczne rz?dy. Oczywi?cie nie uda?o im si? w mieszka?cach Nogovy zabi? woli walki z okupantem. Bardzo szybko zostaj? zorganizowane oddzia?y partyzant�w, nad kt�rymi dow�dztwo obj?? w?a?nie major Troska. Jedn? z innowacji jest to, ?e im wi?cej wrog�w zabij? nasi podw?adni, tym wi?ksze do?wiadczenie b?d? oni mieli. A wi?c musimy uwa?a?, aby nasi najlepsi ludzie nie zostali zabici. A je?li ju? tak si? stanie, to najlepszym rozwi?zaniem b?dzie load game. Engine gry nie tylko zapami?tuje straty w ludziach, ale tak?e bro? kt�ra zabierzemy. Jak wiadomo, u partyzant�w nigdy nie by?o dobrze z uzbrojeniem, a wi?c ka?dy karabin i ka?dy magazynek b?dzie wa?ny. Podsumowuj?c, resistance to ?wietny dodatek, kt�ry ka?dy posiadacz cwc powinien kupi?. A je?li jeszcze nie masz cwc, ani resistance, to zach?cam do zakupu platynowej edycji, w kt�rej sk?ad wchodz? obie gry + addony.

© 2024 OFP.pl, All Rights Reserved
Site by F.C.