¤ Strona g?�wna
¤ Szukaj
¤ Archiwum
¤ Hosting
¤ Kontakt
¤ Forum
¤ Og�lnie
¤ Solucja
¤ Misje SP
¤ Wyspy
¤ Bohaterowie
¤ Cytaty
¤ Pojazdy
¤ Galeria
¤ Kody
¤ Wymagania
¤ Og�lnie
¤ Solucja
¤ Bohaterowie
¤ Wyspa
¤ Pojazdy
¤ Galeria
¤ Og�lnie
¤ Galeria
¤ Og�lnie
¤ Galeria
¤ Og�lnie
¤ Galeria
¤ Wymagania
¤ Og�lnie
¤ Galeria
¤ Podstawy
¤ Tryby
¤ Serwery PL
¤ Klany PL
¤ Podstawy
¤ Zako?czenia
¤ Briefing
¤ Overview
¤ FAQ
¤ Pojazdy
¤ Jednostki
¤ Bro?
¤ Obiekty
¤ Misje
¤ Kampanie
¤ Dema
¤ Misje do dema
¤ Patche
¤ Programy
¤ Wyspy
¤ Pozosta?e


 
Podstawy
data: 28.01.2006 ¤ 13:22 ¤ autor: fifi
Aby rozpocz?? gre multiplayer, nale?y wej?? do zak?adki "Gra Wieloosobowa" w g?�wnym menu gry, prze??czy? na internet (nie lan), i poczeka? a? pojawi si? lista serwer�w. Je?eli znamy ip serwera (i ewentualne haso), mo?emy u?y? opcji "zdalny". Prawie wszystkie serwery maj? port 2302. Je?eli wolisz skorzysta? wyszukiwarki, to na pocz?tku wybierz sortowanie wg. stanu gry. Nast?pnie wchodzimy na jaki? serwer, kt�ry ma w statusie "Oczekiwanie". Po po??czeniu sie z serwerem, wybieramy jedn? z r�l, klikamy na przycisk ok, i czekamy na rozpocz?cie gry. Aby napisa? jak?? wiadomo??, nacismamy klawisz "/".
Dost?pne jest kilka kana?�w wiadomo?ci:
Kana? globalny - twoj? wiadomo?? zobacz? wszyscy gracze na serwerze.
Kana? strony - twoj? wiadomo?? zobacz? gracze b?d?cy po tej samej stronie, w kt�rej ty jeste?
Kana? grupy - twoj? wiadomo?? zobacz? gracze z tej samej grupy, w kt�rej ty jeste?
Kana? pojazdu - twoj? wiadomo?? zobacz? wszyscy przebywaj?cy w poje?dzie, w kt�rym ty jeste?
Rozmowa wprost - po prostu rozmowa wprost do innych graczy

Kilka polece?, kt�re ka?dy gracz mp zna? powinien:
#vote admin pseudonim - oddanie g?osu na gracza, w celu zrobienia z niego administratora
#vote kick pseudonim - oddanie g?osu na gracza, w celu wyrzucenia go z serwera
#vote mission misja - oddania g?osu na misje
[pseudonim - nick gracza bez taga (chyba ?e ma on "odr?cznie" napisany tag)]
[misja - nazwa misji]

A to komendy admina:
#kick pseudonim - wyrzucenie gracza o podanym pseudonimie
#missions - wyb�r misji
#restart - zacz?cie misji od nowa
#reassign - ponowny wyb�r r�l
#logout - wylogowanie z panelu admina

Uwaga! nie zaczynaj gry maj?c ping powyzej 200, uniemo?liwia to normaln? gre, i powoduje lagowanie si? ca?ego serwera. Aby obni?y? ping, wy??cz wszystkie programy korzystaj?ce z internetu typu gg, flashget, emule, itp.

© 2024 OFP.pl, All Rights Reserved
Site by F.C.