¤ Strona g?�wna
¤ Szukaj
¤ Archiwum
¤ Hosting
¤ Kontakt
¤ Forum
¤ Og�lnie
¤ Solucja
¤ Misje SP
¤ Wyspy
¤ Bohaterowie
¤ Cytaty
¤ Pojazdy
¤ Galeria
¤ Kody
¤ Wymagania
¤ Og�lnie
¤ Solucja
¤ Bohaterowie
¤ Wyspa
¤ Pojazdy
¤ Galeria
¤ Og�lnie
¤ Galeria
¤ Og�lnie
¤ Galeria
¤ Og�lnie
¤ Galeria
¤ Wymagania
¤ Og�lnie
¤ Galeria
¤ Podstawy
¤ Tryby
¤ Serwery PL
¤ Klany PL
¤ Podstawy
¤ Zako?czenia
¤ Briefing
¤ Overview
¤ FAQ
¤ Pojazdy
¤ Jednostki
¤ Bro?
¤ Obiekty
¤ Misje
¤ Kampanie
¤ Dema
¤ Misje do dema
¤ Patche
¤ Programy
¤ Wyspy
¤ Pozosta?e


 
FFUR 2007 wydany!
data: 30.12.2006 ¤ 18:06 ¤ autor: zGuba ¤ komentarze: 0
Thunderbird84 udost?pni? spo?eczno?ci OFP ostatni? ods?on? modu FFUR - na ten temat mo?emy poczyta? m.in. na forum BIS.

Najwa?niejsze zalety FFUR 2007:
- Ca?kowita zgodno?? z serwerem dedykowanym OFP i mo?liwo?? gry online na serwerze z FFUR,
- Naprawiono wszystkie b??dy znane z poprzednich wersji,
- Zoptymalizowane, od?wie?one efekty, z kt�rych wiele pochodzi z modu SLX (znalaz?y si? w FFUR dzi?ki Solusowi),
- Mo?na teraz gra? z FFUR bez wi?kszych lag�w na s?abszych komputerach (obni?ono doln? granic? szybko?ci CPU z 2 do 1.3 GHz),
- Zmiany modeli jednostek, m. in. nowi Amerykanie w mundurach ACU autorstwa CameronMcDonalda i Rosjanie od Red Hammer Studio,
- realistyczne i autentyczne efekty d?wi?kowe

Jako cz?onkowi zespo?u FFUR pozostaje mi ?yczy? Wam mi?ej gry :-)

Instalator FFUR 2007 1.0 @ OFP.info - 486.4 MB

Patch FFUR 2007 1.01 @ OFP.info - 9.05 MB


?r�d?o: Forum BIS
Nowy
Dodaj sw�j komentarz...Strona
« Poprzednia ¤ Strona 1 z 0 ¤ Nast�pna »

© 2024 OFP.pl, All Rights Reserved
Site by F.C.